Vật tư tiêu hao

Hiển thị:
Trang

Chai nuôi cấy tế bào
Chai nuôi cấy tế bào..
0 VNĐ
Giá cắm ống nghiệm
Giá cắm ống nghiệm..
0 VNĐ
Đầu côn dùng cho micropipet
Đầu côn dùng cho micropipet..
0 VNĐ
Đầu côn vàng dùng cho micropipet
Đầu côn vàng dùng cho micropipet..
0 VNĐ
Đầu côn xanh dùng cho micropipet
Đầu côn xanh..
0 VNĐ
Đầu cone xanh, đầu tuýp cho micropipet
Đầu cone xanh, đầu tuýp cho micropipet..
0 VNĐ
Đầu cone, đầu tuýp cho micropipet
Đầu cone, đầu tuýp cho micropipet..
0 VNĐ
Đầu lọc Nylon Syring filter lỗ lọc 0.22um; Đường kính 13mm
Đầu lọc Nylon Syring filter lỗ lọc 0.22um; Đường kính 13mm..
0 VNĐ
Đầu lọc Nylon Syring filter lỗ lọc 0.45um; Đường kính 25mm
Đầu lọc Nylon Syring filter lỗ lọc 0.45um; Đường kính 25mm..
0 VNĐ
Đầu lọc Nylon Syring filter lỗ lọc 0.45um; Đường kính 25mm
Đầu lọc Nylon Syring filter lỗ lọc 0.45um; Đường kính 25mm..
0 VNĐ
Đầu lọc PTFE Syring filter lỗ lọc 0.22um; Đường kính 13mm
Đầu lọc PTFE Syring filter lỗ lọc 0.22um; Đường kính 13mm..
0 VNĐ
Đầu lọc PTFE Syring filter lỗ lọc 0.22um; Đường kính 25mm
Đầu lọc PTFE Syring filter lỗ lọc 0.22um; Đường kính 25mm..
0 VNĐ
Đầu lọc PTFE Syring filter lỗ lọc 0.45um; Đường kính 25mm
Đầu lọc PTFE Syring filter lỗ lọc 0.45um; Đường kính 25mm..
0 VNĐ
Đầu lọc vi sinh
Đầu ọc Nylon, lỗ lọc 0.22um, Đường kính 13mm Đầu lọc Nylon, lỗ lọc 0.45um, Đường k&i..
0 VNĐ
Đầu tip micropipet (Isolab)
đầu túp xanh, vàng, trắng..
0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 Trang)